این کتاب را بخوانید/بازی های روانی مردم/چگونه درروابط اجتماعی فریب نخوریم

آوریل 2nd, 2016
حال و روز امروز منطقه خودم (مغان ) انسان را یاد بازی های دوران کودکی می اندازد .بازی های کودکانه با همه سادگی هایش مفاهیم تربیتی وسیاسی بسیارعمیقی دارد .از "گرگم به هوا گرفته" تا  "دوستم تورا کی برد" (یولداش سنی کیم... ادامه