تاريخ انتشار :پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۹۵.::. ساعت : ۱۲:۵۱ ب.ظ
فاقدديدگاه

همایش قدمی مانده به صبح/سخنران دکتر عارف/ مکان اردبیل

 

عارف

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی دکتر محمد رضا عارف در حمایت از دکتر فیضی و پورحسین

اردبیل -شنبه ۴ اردیبهشت -مابین ایستگاه سرعین ومیدان شریعتی-جنب پمپ بنزین-ساعت ۱۱ صبح

نظرات بسته شده است.

1076