تاريخ انتشار :پنج شنبه ۱۸ مهر ۹۲.::. ساعت : ۱۱:۱۹ ق.ظ
فاقدديدگاه

جمله ای زیبا از دانش آموز سابق فرهاد فرجیان

از پنجره ی روزگار که به درخت عمر می نگرم

خوش تر از یاد معلمان دلسوز ثمری در آن نیست.

یادتان خوش، جانتان سبز و نفس هایتان گرم باد

 

متشکرم جناب فرجیان

اینده ای خوش برایتان ارزومندم

نظرات بسته شده است.

944