به گزارش شهریمیز در اردبیل، طاهر شریفی، معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار اردبیل در سخنانی در این آیین، وحدت را یکی از ضروری ترین نیازهای فعلی جامعه ذکر کرد و افزود: در شرایط فعلی بدون در نظر گرفتن تفاوت های مذهبی و سیاسی باید همه در یک جهت که ساختن و آبادانی استان است، حرکت کنیم .

وی با بیان اینکه درآمد سرانه مردم استان اردبیل بسیار پایین تر از متوسط کشوری است، بیان کرد: این امر زیبنده منطقه تاریخی استان اردبیل از جمله نمین نیست، زیرا این استان دارای ظرفیت های بالقوه زیادی برای توسعه دارد.

شریفی با بیان اینکه هر چه قدر بر مشترکات خود افزوده و از اختلاف های همدیگر بکاهیم، بیشتر موفق خواهیم شد، اظهار کرد: یکی از مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی است و باید آن را در جامعه حفظ و ارتقا داد زیرا که بدون آن توسعه اتفاق نمی افتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فرماندار باید سلامت انتخابات را تأمین کرده و مسئولان باید از هرگونه اقدامات جناحی علیه یا نفع کسی و حتی استفاده از امکانات دولتی بپرهیزند.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار اردبیل همچنین به نزدیکی انتخابات اشاره و تاکید کرد که دولت در نهایت حفظ بی طرفی در استان تلاش خواهد کرد که آن را با حضور حداکثری مردم و با سلامت برگزار کند.

در این آیین فرهاد عبدالعلی پور، فرماندار جدید نمین نیز با توجه به سابقه دیرین و فرهنگی نمین بر تلاش برای رفع مشکل بیکاری و فعال کردن منطقه وِیژه تاکید کرد.

در این آیین همچنین از خدمات بخشعلی لطیفی، سرپرست فرمانداری نمین تقدیر شد.