تاريخ انتشار :سه شنبه ۱۳ مرداد ۹۴.::. ساعت : ۱۲:۱۸ ب.ظ
فاقددیدگاه

جلسه اقتصادی ناصرالدین شاه

ماموران مالیه در حال گزارش به ناصرالدین شاه

304189_330

نظرات بسته شده است.

1721