تاريخ انتشار :یکشنبه 17 می 15.::. ساعت : 10:37 ب.ظ
فاقدديدگاه

مهندس علی نوبخت :کشاورزان شمال استان ازبرداشت زود هنگام محصول خود پرهیز کنند

به گزارش شهریمیز به نقل از سبلانه اقای مهندس علی نوبخت در جلسه هماهنگی خریدگندم اظهارداشت: ظرفیت مراکز ذخیره سازی گندم وسیلوهای خصوصی ودولتی در اردبیل 301هزار تُن بوده و باید باتوجه به پیش بینی 700هزارتنی گندم دراستان دراین زمینه هماهنگی های لازم رابرای خریدگندم ازکشاورزان وگندم کاران انجام دهیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم با روش و امکانات جدید بتوانیم اشکالات گذشته در این زمینه را مرتفع کنیم افزود: اقدامات و حرکت خوبی در سال جاری برای خرید گندم صورت داده ایم و باایجاد 46مرکز خریدکشاورزان عزیز برای فروش گندم خودمشکلی نخواهندداشت.

نوبخت بابیان اینکه ازمیزان گندم تولیدی امسال،استان اردبیل 550هزارتن مازادبرنیازکشاورزان است،افزود: در این زمینه وبرای ذخیره سازی گندم مازادبرنیاز دراستان اردبیل قسمتی ازمحصول گندم خریداری شده درسطح استان،به خارج استان برای ذخیره سازی انتقال داده می شوند تادرزمینه خرید گندم ازکشاورزان مشکلی به وجودنیاید.

مدیر کل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان اردبیل اظهار کرد: برداشت گندم در شمال اردبیل ازاوایل خردادماه آغازمی شود و ازکشاورزان تقاضاداریم ازبرداشت زودهنگام محصول خودپرهیز کنند تا با مشکل روبرو نشویم.

برچسب‌ها:,

نظرات بسته شده است.

1727