تاريخ انتشار :پنج‌شنبه 14 می 15.::. ساعت : 3:54 ب.ظ
فاقدديدگاه

دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ!

قطره عسلی بر زمین افتاد،مورچه ی کوچکی آمد و از آن چشید
و خواست که برود اما مزه ی عسل برایش اعجاب انگیز بود،
پس برگشت و جرعه ای دیگر نوشید…باز عزم رفتن کرد،اما احساس کرد
که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد،
پس بر آن شد تا خود را در عسل بیاندازد تا هرچه بیشتر و بیشتر لذت ببرد…
مورچه در عسل غوطه ور شد و لذت می برد…
اما(افسوس)که نتوانست از آن خارج شود،پاهایش خشک و به زمین چسبیده بود
و توانایی حرکت نداشت…در این حال ماند تا آنکه نهایتا مرد….

یکی از حکماء می گوید:
دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ!
پس آن کس که به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می یابد،
و آن کس که در شیرینی آن غرق شد هلاک می شود.!!

نظرات بسته شده است.

1753