تاريخ انتشار :شنبه ۸ بهمن ۹۰.::. ساعت : ۷:۵۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

باور کنید…….

باور کنید نیروی آدمی، بی کران است.
باور کنید هیچ کاری از اراده آدمی خارجنیست
باور کنید که از عشق آفریده شده اید، پس عشق را بیافرینید.
باور کنیدخورشید به خاطر شما طلوع می کند.
باور کنید خدا هیچگاه از بندگانش ناامید نمیشود، ولی بندگان او چرا!
باور کنید لایق بودن هستید.
باور کنید که اکنونمهم ترین لحظه است.
باور کنید که روح شما قدرت صعود به ماوراء را دارد.
باور کنید که شما هم می توانید.
و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید،تا زندگی شما را باور کند!

نظرات بسته شده است.

444