تاريخ انتشار :دوشنبه ۲۹ آذر ۸۹.::. ساعت : ۱۰:۰۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

التماس نکنیم

در شرایط بازیچه شدن ، باید قاطعانه پاسخ منفی بدهید . شرمنده نباشید، عذر خواهی نکنید ، قول ندهید ، فقط نه بگویید و تشکر کنید .

 

در صورتی برای دیگران کاری انجام دهید که به خودتان لطمه وارد نشود . نه گفتن بی احترامی نیست بشرط اینکه محترمانه نه بگویید . اگر از نه محترمانه شما رنجیدند ، مشکل شخص مخاطب شماست . شخصی آزاد و رها باشید .

 مراقب باشید محیط و اطرافتان ، باعث بازیچه شدن شما نشود . نه گفتن یک استثناء دارد و آن فقط در مورد والدین است .

 یکی از شکننده ترین رفتارها ، التماس است . التماس به هر شکلی که باشد شما را می شکند ، عزت نفس شما را می کاهد و روحتان را می آزارد . التماس شکوه زندگی را فرو می ریزد و تمنا را بی رنگ می کند . پس بسیار مراعات کنید .

 

نظرات بسته شده است.

485