گرفتن گواهینامه رانندگی در کدام کشورها سخت تر است؟

فوریه 6th, 2015
به گزارش شهریمیز ، در کشور ما گرفتن گواهینامه رانندگی آن قدر آسان است که تقر یبا مشکل چندان جدی ای در راه دوستداران رانندگی ایجاد نمی کند و بسیاری اول گواهینامه گرفته و بعد به مرور رانندگی یاد میگیرند و یا بعد از سالها... ادامه