آیا دولت روحانی لبیرال است؟

اکتبر 15th, 2014
پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392وبا گذشت یک سال واندی از این رویکرد بی نظیر تاریخی در ایران همانطوریکه رهبر معظم انقلاب از آن به حماسه سیاسی یاد کرد اصولگرایان ومخالفان دولت تدبیر امید در... ادامه

ما به غلط رشداقتصادی را توسعه اقتصادی تلقی می کنیم

سپتامبر 17th, 2014
کیومرث کمالی در سال 1337 در پارس آبادمتولد و در سال 1364از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی باگرایش برنامه ریزی در سال 1368ازدانشگاه علامه طباطبایی در رشته اقتصاددر مقطع کارشناسیفارغ‌التحصیل شدوی در... ادامه