پر حرفی فقط در زنان نیست !! (+ تصویر)

مارس 11th, 2011
(مردان که میلیون‌ها سال به کار شکار حیوانات مشغول بوده‌اند و این کار مستلزم نشستن در تنهایی و سکوت و به نقطه‌ای خیره‌شدن بوده است.) صورت یک زن که به حرف‌های کسی گوش می‌دهد، درست مانند یک آینه عمل می‌کند، به‌طوری که... ادامه