نظام آموزشی خلاصه شده در کنکور و کتب تست!

سپتامبر 12th, 2013
دکتر مجتبی پنجه‌پور*  آموزش و پرورش مهمترین اولویت هر دولتی را در جهان تشکیل مي‌دهد. زیرا در دنیای امروز و به سبب پیشرفت‌هاي علم و تکنولوژی و نقش غیر قابل انکارآن در زندگی مردم انسان هایی باید برای آینده تربیت... ادامه