مهارت خوب گوش کردن

فوریه 7th, 2011
يكي اينكه بايد فوري باشد ، مثلاً اگر كسي به شما مطلبي را بگويد و شما هيچي نگوييد و بعد از يك هفته در فضاي ديگر نظرتان را بگوييد از ارزش و اهميت اين اظهارنظر به ميزان زيادي كم مي شود . البته ممكن است هميشه ما نتوانيم بلافاصله... ادامه