یک معلم پیکرش را به دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد

ژانویه 27th, 2014
ک معلم پیشکسوت پیکر خود را برای آموزش دانشجویان به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد. مراسم تکریم مرحومه پروانه نویسی که وصیت کرده بود پیکرش برای پیشرفت آموزش پزشکی به گروه آناتومی دانشگاه اهدا شود تا در... ادامه