انتصاب آقای احمد دهقانی به سمت معاونت اداری و پشتیبانی آموزش وپرورش

ژانویه 23rd, 2014
جناب اقای احمد دهقانی انتصاب شایسته شما را به سمت معاونت اداری و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش پارس آباد را تبریک عرض مینمائیم.امیداست با توجه به دارابودن تجربه کاری و تخصص در حوزه مدیریت، موجبات بهبود سازمانی آموزش... ادامه