حمایت 96 درصدی تهرانی ها از تیم مذاکره کننده

آوریل 7th, 2015
بر اساس نظر سنجی ایرنا در زمینه مذاکرات هسته ای 96.3درصد پاسخگویان قدردان زحمات تیم مذاکره کننده به ریاست دکتر ظریف وزیر امور خارجه و حمایت مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بوده اند. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)پس از صدور... ادامه