اولین پیام اوباش به فرمانده جدید نیروی انتظامی/ حمله به ماشین حامل مطهری در شیراز!

مارس 10th, 2015
به گزارش شهریمیز به نقل از عصر ایران روز گذشته ، دو رویداد رخ داد که به طرز معنی داری به همدیگر ارتباط دارند: از یک سو، "سردار حسین اشتری" کار خود را به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی آغاز کرد (که همین جا به ایشان تبریک می... ادامه