قالیبافان واقعی در روستاها مهجور مانده اند ولی در دولت گذشته 20 هزار غیر قالی باف از حق بیمه قالیبافی استفاده کرده است .

سپتامبر 12th, 2015
  اسماعیل جبارزاده در دیدار با مدیران شرکت های تعاونی استان افزود: تجربه ناموفق تعاونی ها به عنوان بخشی از اقتصاد، موجب شده تا برخی افراد تعاونی و قابلیت های اقتصادی آن را باور نکنند. وی با تاکید بر ضرورت ترویج اقتصاد... ادامه