مجموعه فنی و حرفه ای توانمندی خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

آگوست 10th, 2015
مهدی احمدی فرماندار شهرستان پارس آباد در دیدار با مدیر کل فنی و حرفه ای استان اردبیل با بیان اینکه مراکز فنی وحرفه ای با توانایی های بالقوه در زمینه حرفه آموزی در خط مقدم هستند افزود شهرستان پارس آباد از لحاظ کشاورزی و... ادامه