تصاویر جالب ارسالی یک فضانورد امریکایی از ایستگاه فضایی بین المللی

آوریل 26th, 2015
  ارتفاعات آسیای مرکزی واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا اتاق خواب من...آرامش کامل... عکسی زیبا از فضا اولین هوانوردی من روی تلسکوپ فضایی استراحت فضایی پنجره ای رو به زمین لحظه بر آمدن خورشید بازیافت تا آخرین... ادامه