انتشاربیماری های عفونی از چاههای فاضلاب مردم شهرک با وفای پارس آباد را تهدید می کند

می 28th, 2014
به گزارش شهریمیز اهالی محله بافا در شهر پارس آباد از سال 88 با احداث ساختمانهای دارای مجوز از شهرداری نسبت به سکونت در این شهرک اقدام نمودند .عدم توجه مدیران اداره آب وفاضلاب شهرستان ومرکز استان  امروزمشکلاتی را برای... ادامه