خود بزرگ بینی

فوریه 24th, 2011
این شیوه تفکر در دختران ایرانی هم به وفور به چشم می خورد مثلا دختری که نه زیبایی خاصی داردنه دارای فضایل اخلاقی می باشد ونه توانایی های دیگرتنها به اکتفای موقعیت پدر ومادرش با فخر فروشی وتکبر وغرور خاصی با خواستگارانش... ادامه