خصوصیات معلمان گرم و صمیمی ودوست داشتنی از نظر دانش آموزان

مارس 28th, 2014
  1-      زیاد لبخند میزنند. 2-      به دانش آموزان خود در ابتدای ورد کلاس خوش آمد میگویند. 3-      خودشان هستند.شخصیتشان را ابراز میکنند. 4-      به دانش آموزان خود نزدیک میشوند. اما به گونه ای که انها را نمیترسا... ادامه