سیب تبریز به جای هندوانه مغان

سپتامبر 22nd, 2010
به سلام خدمت همه بازدیدگنندگان محترم وبا پوزش از تاخیر چند روزه در آپ دیت شهریمیز به خاطر مسافرتی که داشتم.دیروز صحنه جالبی از خیابان ششگلان تبریز توجهم را جلب کرد : به بهانه خرید چهار کیلو سیب علت انکه چرا به... ادامه

قانون دانه

ژوئن 23rd, 2010
نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید پانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن استب پرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چنددرخت دیگر اضافه شود؟»اینجا طبیعت به ماچیزی یاد می دهد.... ادامه