ایرج بیگدیلو رسما سکان فرمانداری پارس اباد را به عهده می گیرد

می 8th, 2014
بر اساس اخبار موثق ،ساعت 10 روز شنبه 20 اردیبهشت  ماه اقای ایرج بیگدیلو به عنوان فرمانداری پارس اباد معرفی می شود وسکان فرمانداری پارس آباد را رسما به عهده میگیرد بیگدیلو در زمان استانداری صابری به عنوان معاونت عمرانی... ادامه