سقوط موتور هواپیما در نزدیکی تهران!

اکتبر 15th, 2015
یک لحظه خودتان را جای مسافرانی بگذارید که ساعتی پیش با هزار و یک امید سوار هواپیما شده‌ بودند؛ اگر شما یا یکی از عزیزانتان در این جمع بود، از کسانی که هواپیما را مهیای پرواز کرده بودند، چه توقعی داشتید؟ به گزارش... ادامه