آزمایشگاه منجمد کردن انسان ها +عکس

ژانویه 11th, 2016
شرکت روسی KrioRus چند سالی است که منجمد ساختن انسانها را برای بازگشت به حیات در چندین سال بعد شروع کرده است.حالا خبرنگاران توانسته‌اند وارد بخش‌هایی از این شرکت شوند. به گزارش شهریمیز،شرکت روسی KrioRus چند سالی است که منجمد... ادامه