نتیجه بررسی چهارده پرسشنامه طرح غربالگری سرطان توسط پزشک فوق تخصص

دسامبر 7th, 2015
با پیگیری های موسسه آرزو پرسشنامه تعداد چهارده تن از افراد داوطلب برای شرکت در طرح غربالگری توسط پزشک فوق تخصص بررسی و نتیجه بررسیها به موسسه آرزو در دوازدهم آذرماه ١٣٩۴ کتبا اعلام شد.این پرسشنامه ها دقیقا بررسی شدند و... ادامه