دعا نویسان اهر

فوریه 22nd, 2013
دعانویسان اهر   ریشه یابی علل  و چگونگی گرایش مردم به خرافه گرایی و توسعه چشم گیر پدیده ی «دعا نویسی» که مدل محلی جادوگری ، جن گیری و رمالیسم است فرصت و تخصص مناسب می طلبد که قطعاً از ظرف توانایی های بنده خارج است... ادامه