دشت مغان و جاده های مرگبارش

مارس 26th, 2014
به گزارش اران مغان به نقل از شهریمیز راهها و جاده ها در هر منطقه و کشوری بمنزله شریان و شاهرگ حیاتی آن به حساب می‌آید. وجود راه‌ها باعث پویایی و تحرک هر منطقه می‌شود و این تحرک به نو به خود باعث توسعه و بهبود اقتصادی... ادامه