احمد دهقانی به عنوان رئیس آموزش و پرورش پارس آباد معرفی شد

ژوئن 8th, 2014
با حکم مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل اقای احمد دهقانی با عنوان رئیس آموزش و پرورش  شهرستان پارس اباد معرفی و از امروز مشغول به کارشد .آقای دهقانی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت آموزشی وبا 27 سال سابقه خدمت  قبل از... ادامه