جبرئیل طلیعه به عنوان بخشدارجعفرآباد معرفی شد

می 22nd, 2014
به گزارش شهریمیزبا حضورمعاونت سیاسی استانداری اردبیل جناب اقای دکتر شریفی و مدیرکل امور سیاسی و انتخابات اقای دکتر توکل لطفی، آقای جبرئیل طلیعه به عنوان بخشدار بخش جعفرآباد معرفی و ازامروزمشغول به کارشد.اقای طلیعه یکی... ادامه