در ترکیه، دیسک کمر را در ربع ساعت درمان می‌کنند!

نوامبر 12th, 2018
در ترکیه، دیسک کمر را در ربع ساعت درمان... ادامه

چرا حزب عدالت و توسعه پیروز شد؟

نوامبر 2nd, 2015
یک کارشناس مسائل ترکیه در بیان علت افزایش آرای حزب عدالت و توسعه در مناطق کردنشین ترکیه نسبت به انتخابات گذشته گفت: «شکل گیری فضای امنیتی قبل از انتخابات و ایجاد این تصور که کردها صرفا در شرایط آرام می توانند مطالبات خود... ادامه