مضرات مصرف ترشیجات را بشناسید

نوامبر 30th, 2015
دکتر ضیاءالدین مظهری، پیرامون تأثیرات مصرف ترشیجات اظهار داشت: غذا گرسنگی را برطرف می‌کند و همراه با آن ریزمغذی‌های ۵۰ گانه‌ای که هر کدام نقش کلیدی را در بدن دارند به دست می‌آوریم و از طرفی هر چیزی را که بیش از نیاز بدن... ادامه