تبعیض در صدا و سیمای اردبیل!

آگوست 9th, 2015
متاسفانه صداوسیما نسبت به پوشش اخبار و گزارش های شهرهای اصلاندوز و پارس آباد حساسیت و دقت لازم را ندارد و همین موضوع باعث شده بسیاری از مسائل مهم این شهرها بازتاب لازم را پیدا نکند. علیرغم انتقادهای شدید امامان جمعه... ادامه