استاندادر اردبیل در آئین معارفه فرماندار پارس اباد : نباید سرمایه گذار واقعی را زندانی کرد

می 10th, 2014

ایرج بیگدیلو رسما سکان فرمانداری پارس اباد را به عهده می گیرد

می 8th, 2014
بر اساس اخبار موثق ،ساعت 10 روز شنبه 20 اردیبهشت  ماه اقای ایرج بیگدیلو به عنوان فرمانداری پارس اباد معرفی می شود وسکان فرمانداری پارس آباد را رسما به عهده میگیرد بیگدیلو در زمان استانداری صابری به عنوان معاونت عمرانی... ادامه