قلعه اولتان 1

ژوئن 13th, 2010
  مغان ارس متن ارسالی را ترجمه کرده و تقدیم حضور می نماید : در این متن که متعلق به یک سایت خارجی است ازقلعه اولتان با نام شهر ساسانی دشت مغان یاد شده است . در بخشی از این خبر آمده است : " حفاریهای اخیر باستان شناسی در سایت... ادامه