تشریح اهم دستاورد های اجلاس سی و دوم روسای آموزش و پرورش سراسر کشور

آگوست 15th, 2015
احمد دهقانی مدیر آموزش و پرورش اهم دستاورد های اجلاس سی و دوم روسای آموزش و پرورش سراسر کشور را در شورای معاونین تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد، احمد دهقانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان در... ادامه