نامه رسیده : نماینده محترم ! مجدانه از جان و حق مردم دفاع نمایید و بدانید خداوند ناظر بر اعمال شماست و مردم نیز؛ سره از ناسره تمیز می نمایند.

فوریه 19th, 2021
"نامه سرگشاده" جناب آقای عباس جهانگیرزاده؛ نماینده محترم مردم شریف شهرستان های پارسآباد، بیله سوار، اصلاندوز مغان در مجلس شورای اسلامی با سلام  احتراما نظر به اینکه چندین دهه است که شائبه ی آلودگی رودخانه #آراز به... ادامه

چرا حزب عدالت و توسعه پیروز شد؟

نوامبر 2nd, 2015
یک کارشناس مسائل ترکیه در بیان علت افزایش آرای حزب عدالت و توسعه در مناطق کردنشین ترکیه نسبت به انتخابات گذشته گفت: «شکل گیری فضای امنیتی قبل از انتخابات و ایجاد این تصور که کردها صرفا در شرایط آرام می توانند مطالبات خود... ادامه