رودخانه ارس

دسامبر 23rd, 2011
                      با اقتباس ازتحقیق آقای منصور حسین قلی زاده رودخانه ارس از ارتفاعات مين‏گول( در زبان ترکی به معنی هزار استخر )به ارتفاع 3152 متر در جنوب ارزروم در تركيه سرچشمه... ادامه