ولی ملکی در مصاحبه با ایلقار می گوید: تغییرات به تنهایی معجزه نمی کند و صرف تغییر مدیران نمی تواند در شهرستان تحول ایجاد کند مدیران یک فرمول و برنامه ای دارند دولت بودجه  تصویب می کند ومدیران آن راهدایت می کنند در برخی سازمان ها مثل آموزش و پرورش تغییرات لازم بود  به خاطر اینکه اکثر مردم و فرهنگیان با این سازمان ارتباط مستقیم دارند ومطالبات اکثر قریب به اتفاق فرهنگیان بود همچنین با توجه به نزدیک  شدن  آغاز سال تحصیلی از مهرماه نیاز بود تا  ساماندهی لازم در این سازمان سریعا صورت گیرد .

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که من درشیوه انتخاب رئیس آموزش و پرورش داشتم بی سابقه بود اینگونه  که  عده ای از روسا و معاونین سابق این اداره را که با مشکلات و نیازهای آموزش و پرورش آشنایی داشتند دعوت کردم و گفتم من هیچ کاندیدایی ندارم  شما خودتان شاخص تعریف کنید.

ملکی ادامه داد: آنها شاخص هایی را تعریف کردند و ۱۷ کاندیدا نوشتند واز بین آنها یک نفر بیشترین را ی را آورد و برای ریاست آموزش و پرورش معرفی شد  بدون اینکه من اسمی  ببرم و توصیه ای بکنم بلکه  براساس شاخصه های خودشان انتخاب و معرفی نمودند

وی ادامه داد: من روسا و معاونین درسال های گذشته را دعوت کردم و در این راستا از رئیس آموزش و پرورش سایر مناطق مثل ارشق و لاهرود دعوت نشد و صرفا تصمیم گیری برای آموزش و پرورش مشکین شهر بود و کسانی که در این شهر سی سال دبیر ،  رئیس یا معاون بودند و از مشکلات شناخت داشتند دعوت کردم و این شاخص درستی بود که کسی نمی توانست گلایه کند و جالب است برای من این پیشنهاد را به صورت لیست های چهل و پنجاه نفره  ارائه  داده بودند لذا یک پشتوانه ای نیز از سوی فرهنگیان برای این شیوه انتخاب وجود داشت