تاريخ انتشار :سه‌شنبه 10 می 2016.::. ساعت : 4:27 ب.ظ
فاقدديدگاه

مسئولیت مردم/مسئولیت منتخب

امروز انتخابات فارغ از هرنوع نتیجه ای به پایان راه خود رسید،اگر تا دیروز دوکاندید باهمدیگر رقابت داشتند امروز این رقابت جای خودرا به رفاقت داده وحامیان هر دونفر بعنوان شهروندان این منطقه در کنار یکدیگربرای سالیان سال همانطور که زندگی کرده اند به حیات سیاسی -اجتماعی خود ادامه میدهند، در اصل مردم مسئولیت خود را بجای آورده ودین خود را نسبت به جامعه ادا نموده اند،مهمترین بخش این مسئولیت بر عهده کاندیدای پیروز میدان میباشد،هرچند که بخشی از این مسئولیت کماکان برعهده مردم باقیست.
دکتر پورحسین منتخب مردم مغان،مسئولیت سنگینی را از این پس بر عهده خواهد داشت،امروز ایشان با چالشهای مختلفی روبروست از یک طرف نگرانی حامیان رقیب او که تعدادشان کم نیستند وحدود ۴۸درصد آرائ ماخوذه را به رقیب او اختصاص داده اند واز طرفی دیگر۵۲درصدرای دهندگان به ایشان که به برنامه های او رای داده اند و انتظار توسعه فراگیر مغان را در سر میپرورانند .

اما نکته مهم انتظارات آن ۴۸درصدی است که به دکتر پور حسین رای ندادند لذا اولا”این جمعیت بدنبال برنامه هایی بودند که رقیب دکتر پورحسین شعار آن برنامه هارا علم کرده بود وبخشی از مردم پیگیر آنها بودند. درثانی گروهی ازمردم بخاطر عملکرد نمایندگان مجالس هشتم و نهم که از بومیان منطقه بودند ولی بخاطر شرایط پیش آمده دردوره دولتهای نهم ودهم نتوانسته بودند نسبت به احقاق حقوق منطقه مغان کاری از پیش ببرند وکم کارترین نمایندگان این دوره ها بحساب می آمدند ومردم از این بابت بسیار عصبی ونگران بودند وبخاطر همین موضوع از افراد وکاندیداهای بومی دلخوشی نداشتند . ثالثا”باز عملکرد این نمایندگان در حوزه مدیریت منطقه بگونه ای بود که عمدتا”به باندبازی وطایفه گرایی سوق داشته واین بدترین نمود عملکرد یک نماینده بحساب میامد. رابعا” شعارهای پوپولیستی رقیب وسخنرانی های هیجانی وتحریک احساسات آنتی طایفه ای مردم ، حامیان رقیب را به میدان کارزار انتخابات کشانده بود، البته این نکته اخیر،بیشترین تاثیر را بر روی مردم گذاشته بود. در این بین مسئولیت دکتر پورحسین دوچندان شده است ، البته باشناختی که ازویژگیهای ایشان وجود دارد فردی هوشمند،عدالت محور،اخلاقمدار،دارای سعه صدر،پیگیر وارزشگذاربه توانمندیهای افراد،قائل به خردجمعی وکارتیمی بوده وسعی میکند قبل از اقدام با مراجعه به افکار اهل خرد ومشاوران امین آنرا به انجام برساند. لذا انتظار میرود در ایفای مسئولیت نمایندگی بالحاظ قرار دادن چهار مولفه فوق الذکر حامیان رقیب خود بگونه ای عمل نماید که در پایان دوره چهارساله نمایندگی خود،ذهنیت حامیان رقیب را بخود معطوف داشته و از تک تک آنان برای خودش حامی تمام قد بسازد.
ومن الله التوفیق
علی دشتی  بیستم اردیبهشت ۹۵

برچسب‌ها:,

نظرات بسته شده است.