تاريخ انتشار :شنبه 12 نوامبر 2022.::. ساعت : 3:05 ب.ظ
فاقدديدگاه

قضاوت‌های بیانیه اخیر نمایندگان را قبول نداشتم و امضا نکردم/ اینکه اعتراض را به اسرائیل و سناریوی امریکا نسبت دهیم را نمی‌پذیرفتم/ چنین نقشی به امریکا و اسرائیل دادن که قدرتی برای ایجاد چنین جریانی در کشور ما داشته باشند، اساسا اشتباه است

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس درباره علت عدم امضای بیانیه اخیر نمایندگان، می‌گوید اینکه کسانی که به عنوان اعتراض مطالبات خودشان را مطرح می‌کنند را به اسرائیل و سناریوی امریکا نسبت دهیم و دشمنان کشور را آنقدر قوی نشان دهیم که چنین قابلیتی داشته باشند که چنین جریانی در کشور ایجاد کنند را نمی‌پذیرفتم. ضمن اینکه معتقدم اگر کسی مرتکب خلافی شده باشد، دستگاه قضا باید خودش رسیدگی کند و ما نباید در این امر دخالت کنیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس درباره علت عدم امضای بیانیه اخیر نمایندگان، می‌گوید اینکه کسانی که به عنوان اعتراض مطالبات خودشان را مطرح می‌کنند را به اسرائیل و سناریوی امریکا نسبت دهیم و دشمنان کشور را آنقدر قوی نشان دهیم که چنین قابلیتی داشته باشند که چنین جریانی در کشور ایجاد کنند را نمی‌پذیرفتم. ضمن اینکه معتقدم اگر کسی مرتکب خلافی شده باشد، دستگاه قضا باید خودش رسیدگی کند و ما نباید در این امر دخالت کنیم.

احمدعلیرضا بیگی در گفت و گو با «انتخاب» ضمن اعلام اینکه جزو امضاکنندگان بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس نیست، بیان کرد: «برای من این بیانیه را آوردند تا امضا کنم اما قضاوت‌هایی که در آن صورت گرفته بود را قبول نداشتم و امضا نکردم.»

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به اینکه چرا قضاوت‌های متن بیانیه را قبول نداشته است، اظهار کرد: «اینکه کسانی که به عنوان اعتراض مطالبات خودشان را مطرح می‌کنند را به اسرائیل و سناریوی امریکا نسبت دهیم و دشمنان کشور را آنقدر قوی نشان دهیم که چنین قابلیتی داشته باشند که چنین جریانی در کشور ایجاد کنند را نمی‌پذیرفتم. ضمن اینکه معتقدم اگر کسی مرتکب خلافی شده باشد، دستگاه قضا باید خودش رسیدگی کند و ما نباید در این امر دخالت کنیم.»

علیرضابیگی با اشاره به اینکه موضوع مخالفت یا عدم مخالفت با اعدام معترضان نیست، ادامه داد: «دادن چنین نقشی که امریکا و اسرائیل چنین قدرتی در کشور ما داشته باشند اساسا اشتباه است.»

نظرات بسته شده است.