تاريخ انتشار :جمعه 14 فوریه 2020.::. ساعت : 9:39 ب.ظ
فاقدديدگاه

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پارس آباد

آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از سوی ستاد انتخابات شهرستان پارس آبادمغان منتشر شد.

به گزارششهریمیز، کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان پارس آبادمغان، آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اعلام کرد:

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد.
۱- آقای  رحیم آفتابی فرزند بلوط  کد نامزد ۱۲۸
۲- آقای  مرتضی علی  اسکندرپور فرزند مالک  کد نامزد ۱۲۷
۳- آقای  شکرالله اکبری فرزند مجید  کد نامزد ۱۲۹
۴- آقای  شکور  پورحسین شاقلان فرزند اسمعیل  کد نامزد ۱۵۲
۵- آقای  موسی  ترابی گیگلو فرزند صمیدخان  کد نامزد ۱۵۷
۶- آقای  پارسا  جوهری فرزند کامران  کد نامزد ۱۵۹
۷- آقای  عباس  جهانگیرزاده فرزند سواد مشهور به حاج عباس  کد نامزد ۱۵۸
۸- آقای  پیمان  حاتمی گیگلو فرزند ایرج  کد نامزد ۱۶۱
۹- آقای  میکائیل  حاجی زاده ملاحونی فرزند کرامت  کد نامزد ۱۶۲
۱۰- آقای  حیدر  حق زاده فرزند شابی  کد نامزد ۱۶۴
۱۱- آقای  سلامت  دادرس شاهعلی بیگلو فرزند لطف اله کد نامزد ۱۶۸
۱۲- آقای  امیدعلی  رعنایی بیله سوار فرزند محبعلی  کد نامزد ۱۶۹
۱۳- آقای  داود  شایسته هومونلو فرزند حیدر  کد نامزد ۱۷۵
۱۴- آقای  پیمان  شوقی گیگلو فرزند محمد  کد نامزد ۱۷۶
۱۵- آقای  شاهرخ  عبداله زاده بیگدیلو فرزند تاپدوق  کد نامزد ۱۸۱
۱۶- آقای  علی  عبدی فرزند اسحق  کد نامزد ۱۸۲
۱۷- آقای  یاور فتحی بالابگلو  فرزند صفر  کد نامزد ۱۸۷
۱۸- آقای  ابراهیم  فهیمی فرزند آقاحسین  مشهور کد نامزد ۱۹۱
۱۹- آقای  یوسف  فیروزمند فرزند گل احمد  کد نامزد ۱۹۴
۲۰- آقای  ایوب  کریمی شاهلی بیگلو فرزند خداشکر  کد نامزد ۲۱۴
۲۱- آقای  یعقوب مرادی گیگلو  فرزند ابراهیم  کد نامزد ۲۱۸
۲۲- آقای  یاسر  ملکی باباش کندی فرزند بلوط  کد نامزد ۲۱۹
۲۳- آقای  پرویز  مهرداد گیگلو فرزند خلیل  کد نامزد ۲۴۱
۲۴- آقای  محمد  نوتاش دمیرچی فرزند قولعلی  کد نامزد ۲۴۵
۲۵- آقای  احمد  هدایت مغانلو فرزند سواد  کد نامزد ۲۴۶
۲۶- آقای  حیدر  همرنگ نیا قوجه بیگلو فرزند عسگر  کد نامزد ۲۴۷

ضمناً اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴  آغاز می شود و  تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذرأی ادامه خواهد داشت.

عدالت حاجی پور فرماندار شهرستان پارس آباد
مرکز حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز

نظرات بسته شده است.