شخصی که مانع پیشرفت شما بود دیروزاز دنیا رفت !!

دی ۲۹ام, ۱۳۹۲
یکروز وقتى کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود: دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بوددرگذشت. شما را به شرکت درمراسم تشییع جنازه که ساعت ١٠ در سالن... ادامه

كاش می شد سه چیز را از كودكان یاد بگیریم

دی ۳ام, ۱۳۸۹
      كاش می شد سه چیز را از كودكان یاد بگیریم: 1- بیدلیل شاد بودن و پای كوبیدن 2- همیشه سرگرم كار بودن و بیهوده ننشستن 3- حق و خواسته خود را با تمام وجود خواستن و فریاد... ادامه