شیوه جدید در انتخاب رئیس آموزش و پرورش مشگین

مرداد ۶ام, ۱۳۹۵
نماینده مردم مشگین شهر گفت: کاری که من درشیوه انتخاب رئیس آموزش و پرورش داشتم بی سابقه بود اینگونه که عده ای از روسا و معاونین سابق این اداره را که با مشکلات و نیازهای آموزش و پرورش آشنایی داشتند دعوت کردم و گفتم من هیچ... ادامه