تشریح خرگوش زنده در كلاس زیست شناسی

فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۵
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی محیط زیست همدان، محمدرضا محمدی با اشاره به برخورد قانونی با مدیر دبیرستانی كه خرگوش زنده در آن تشریح شده، گفت: با دبیر این دبیرستان كه اقدام به تشریح خرگوش زنده در كلاس درس كرده است نیز... ادامه