آنسوی رنج و درد/ آنچه ما را نکشد قوی ترمان می کند

آذر ۲۲ام, ۱۳۹۶
نیچه در " چنین گفت زرتشت " حکایت می‌کند که "زرتشت روزی از گرما در زیر ِ انجیربُنی خفته بود، و دست‌ها را بر چهره نهاده، که ماری در رسید و گردنش را گزید، چنان که زرتشت از درد فریاد کرد. چون دست از چهره برگرفت، مار را دید. مار... ادامه