حمایت 96 درصدی تهرانی ها از تیم مذاکره کننده

فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۴
بر اساس نظر سنجی ایرنا در زمینه مذاکرات هسته ای 96.3درصد پاسخگویان قدردان زحمات تیم مذاکره کننده به ریاست دکتر ظریف وزیر امور خارجه و حمایت مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بوده اند. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)پس از صدور... ادامه